5/5 (3)

Qui conneixi el protocol Spanning Tree que aixequi la mà! O podeu anar a buscar-la a la viquipedia…després torneu que us explicaré amb paraules més planes que vol dir això del STP i perque pot provocar problemes a la teva xarxa.

L’Spanning Tree és un protocol per evitar bucles en les xarxes informàtiques, evitant així que el tràfic (bàsicament el Broadcast, aquell que es fa difusió a tothom) inundi la xarxa i provoqui un colapsa i tots els treballadors de l’empresa inclós el jefe et piquin la cresta!

Normalment s’utilitzen en xarxes redunades on per seguretat es defineixen 2 camins per arribar a un mateix destí. Això dona una topologia en anell o més complicada com les mesh o full mesh…ja parlarem un dia de les topologies de xarxa i farem una anàlisis a fonUs.

Us proposem un cas pràctic de Spanning Tree Protocol:

Ens fixarem en un cas pràctic, perque després dieu que és molt abstracte…

a. Tenim 3 switchs interconnectats entre ells, formant una topologia en anell.

b. Tot ells tenen el STP activat i de la mateixa versió (En l’article diferéncies entre versions de STP torbareu la resposta)

c. Normalment es defineix un switch principal o core. (Switch A)

d. Després de realitzar els càlculs de STP tots els switchs, el switch C desactiva el port que l’uneix amb el swithc B.

e. D’aquesta manera ja no tenim problema de bucle.

Exemple Topologia Spanning Tree

Imaginem ara que el cable que va de A a C es talla, per culpa d’una excavadora o una rateta…com actua l’STP?

a. En aquests moments el switch C quedaria aïllat perdent la connexió amb tota la xarxa.

b. A través de l’intercanvi d’informació, es detecta el tall entre A i C.

c. S’activa la connexió del pont entre B i C activant el port del switch C.

d. El switch C torna a tenir connexió i es reestableix la comuniació.

Aquest tall sol durar pocs segons amb els protocols nous.

Fàcil no? Si voleu saber com es configura l’STP ens el switch Cisco, haureu de seguir-me en el següent article.

Gràcies per la vostra atenció i recordeu ens veiem per les xarxes!!